Kvalitet i vores produkter

Friggs og Midsona Danmark AS står for at levere sikre produkter af høj kvalitet.

Vores forbrugere og kunder kan stole på, at alle vores produkter fremstilles af den højest mulige standard. Vores produkter er lavet af omhyggeligt udvalgte ingredienser.

Vores produkter overholder alle gældende love og regler. Vi sikrer dette ved at være medlem af et antal netværk, hvor vi har adgang til ekspertise inden for lovgivning og mere.

Vi bruger ikke GMO-råvarer i vores produkter, og vi sikrer dette gennem aftalte godkendte specifikationer, hyppige inspektioner og brug af godkendte leverandører.

Bæredygtighed er vigtigt for os

Som brand og virksomhed har vi et ansvar over for vores miljø og for den miljøpåvirkning, som vi som producerende og distribuerende virksomhed er ansvarlige for. Derfor står bæredygtighedsarbejde højt på vores dagsorden.

Vi har en klar politik, der er grundlaget for vores kontinuerlige miljøarbejde. Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde her.

Friggs er en del af Midsona-Group, der tilsluttede sig Science Based Target-initiativet - et samarbejde mellem WWF, CDP, FN's Global Compact og World Resources Institute. Midsona har således forpligtet sig til at sætte et videnskabeligt funderet mål om at reducere sin udledning af drivhusgasser for at være i tråd med FN's klimamål i Paris-aftalen. Du kan læse mere om det her.